Jak kupić gwarancje ubezpieczeniową?


Naszym celem jest dostarczenie odpowiednio dobranej Gwarancji Ubezpieczeniowej bez zbędnych formalności i długiego czasu oczekiwania.


Jak kupić gwarancję ubezpieczeniową?
 • Dzięki temu, iż jesteśmy firmą bardzo elastyczną i posiadamy wszelkie pełnomocnictwa jesteśmy w stanie zagwarantować klientowi uzyskanie gwarancji jeszcze w tym samym dniu, w którym otrzymaliśmy od niego wniosek.
 • Podstawą do zakupu gwarancji jest przygotowanie niezbędnych dokumentów (ich lista znajduje w prawej sekcji tej strony) oraz kontakt z naszym biurem.
 • Z przygotowanymi dokumentami zapraszamy do naszego biura lub prosimy o przesłania zapytania poprzez pocztę elektroniczną (kontakt@GWARANCJE.eu).
 • Pragniemy zaznaczyć także, że opłatę składkową za gwarancję uiszcza się bezpośrednio na rachunek bankowy ubezpieczyciela w terminie płatności określonym na otrzymanej polisie.

Z wszelkimi pytaniami można kierować się do naszych pracowników, którzy chętnie pomogą i doradzą nie tylko w wyborze odpowiedniej gwarancji, ale także w przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Dzięki temu proces uzyskania gwarancji będzie szybki i prosty. Serdecznie zapraszamy do zakładki "Kontakt", gdzie znajdują się niezbędne informacje na temat naszej firmy.

Potrzebne dokumenty

(dla nowych klientów)
 • Zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu,
 • KRS lub wpis do EDG,
 • CIT lub PIT za ostatnie dwa lata,
 • treść kontraktu, z którego wynika możliwość udzielenia gwarancji
 • bilans za ubiegłe dwa lata oraz bilans/rachunek aktualnych wyników
  (dotyczy spółek prawa handlowego i innych podmiotów prowadzących pełną księgowość)
 • oświadczenie majątkowe oraz oświadczenie o przychodach
  (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i nieprowadzących pełnej księgowości)
 • opinie z banków,
 • rekomendacje od dotychczasowych kontrahentów.

Wszystkie kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem.