Gwarancja wykonawcza


Jest to zobowiązanie, które Gwarant (Zakład Ubezpieczeń) musi zapłacić na rzecz Zamawiającego (Beneficjenta), w przypadku gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nieprawidłowo wykonał lub nie wykonał zobowiązania określonego w umowie zabezpieczonej gwarancją.


Wysokość kwoty przeznaczonej na zabezpieczenie należytego wykonania umowy (sumę gwarancyjną) określa Beneficjent. Zwykle jest to określony procent umownego wynagrodzenia Wykonawcy.


Okres obowiązywania gwarancji zależny jest od warunków, jakie zostały określone w umowie zabezpieczonej gwarancją. Najczęściej jest on zgodny z terminem określającym okres wykonania kontraktu, w większości przypadków wydłużony o dodatkowe 30 dni przeznaczonych na dokonanie odbioru prac i zwolenienie zabezpieczenia.


Prezentowany rodzaj gwarancji pozwala w pełni zabezpieczyć interesy Beneficjenta oferty, z kolei wykonawcy umożliwia na zwolnienie gotówki. Ten rodzaj gwarancji stosowany jest m.in. przy sprzedaży, dostawie towarów jak również realizacji inwestycji.


Głównymi korzyściami wynikającymi z uzyskania gwarancji należytego wykonania są:

  • spełnienie warunku złożenia zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu,
  • brak konieczności blokowania środków pieniężnych jako kaucji zabezpieczającej wykonanie kontraktu,
  • większa wiarygodność finansowa wykonawcy i jego korzystniejsza ocena na rynku.

Najczęściej gwarancja kontraktowa wystawiana jest przed podpisaniem umowy.


Istnieje również możliwość wystawienia gwarancji po podpisaniu umowy, a więc w trakcie realizacji kontraktu. W takim przypadku wniesione zabezpieczenie np: w formie gotówki może zostać zamienione na gwarancję ubezpieczeniową. Należy jednak pamiętać, iż w praktyce gwarancja taka nie zostanie udzielona w przypadku, gdy wykonawca wystąpił o udzielenie gwarancji po przekroczeniu 50% czasu jaki został przeznaczony zgodnie z umową na realizację zadania.


Lista niezbędnych dokumentów do otrzymania gwarancji oraz opis procesu otrzymania krok po kroku znajduje się w zakładce "Jak kupić". W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Szeroki wybór ofert partnerów ubezpieczeniowych

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i mocnej pozycji na rynku, oferujemy Państwu bogaty wybór ofert od największych w Polsce Towarzystw Ubezpieczeniowych.